fredag 14 mars 2014

Funderingar om våld strid krig eller fred


Våldets filosofi
 

Vi bor alla på vår jord, och vi ser solen gå ned varje dag, om inte på detta vis, så blir det i alla fall mörkt och senare natt.
Varför vill en del människor skada eller rentav döda andra
människor?
 
Vad är ondska?

En del av Islams ansikte
 

Våld och mord i islams namn 4:91
”De skulle önska att ni blev otrogen liksom de själva…. Skaffa er inte några beskyddare ibland dom förrän de konverterat till islam. Om de vänder er ryggen så och döda dom, varhelst ni finner dom. Och skaffa er inte någon beskyddare eller hjälpare ibland dom.”
5.37
Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ur landet.

2:187
”Döda dom varhelst ni påträffar dom och driv ut dem från varje plats, från vilken de driver ut er, …… och strider de mot er, så döda dem! Sådan är de otrognas lön!”

8:17
"I haven ej heller dödat dem, utan det var Gud som dödade dem. Inte heller var det du, som slungade, när du slungade, utan det var Gud som slungade......"

47:4
När ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor.


9.29
Strid mot dem till vilka skriften blev given, men som ej tro på Allah och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt, och ej bekänna sig till islam, tills de villigt giva tribut och ödmjuka sig.

Sahih Muslim, bok 1, nr 29:
"Jag har blivit beordrad att slåss mot människor om de inte säger: Det finns ingen gud utom Allah"


Tabari IX: 69
Profeten sade: Att döda otrogna är en bagatell för oss.


Kommentar: Och där dog myten om att islam är en tolerant och kärleksfull religion. Sanningen är att islam är unik genom sitt sätt att uppmana till mord och våld mot icke-muslimer.


10. Uppmaning till rasism och folkmord
5:16
”Men därför de (judarna) brutit sitt förbund, har vi förbannat dem och förhärdat deras hjärtan, så att de rycka orden ur sitt sammanhang och glömma en del av de förmaningar de fått. Och du skall oupphörligen upptäcka bedrägerier av dem med undantag av ett fåtal.”

Ibn Ishaq s. 369:
"Döda varenda jude som du får makt över "

Abu Huraira vol 4, bok 52 nr 177 eller Sahih Muslim, bok 41, nr 6985
Profeten sade: Den yttersta dagen kommer inte förrän muslimer kämpar mot judarna. Muslimerna skall döda dem och judarna skall gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga : Åh, muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom!

Kommentar : överflödig


11. Jihad

2:149
”Säg inte om dem som dör för Guds sak, att de är döda, utan levande. Men ni märker det inte.”
4:76
”Må alltså de, som vill sälja sitt jordiska liv för det tillkommande, strida för Guds sak. Den som strider för Guds sak och stupar eller segrar skall givas stor lön.”


Kommentar: Mord i Guds namn ger muslimer en garanterad plats i paradiset. De som skall mördas är människor som upplevs motarbeta islam, vad det nu innebär. Holländaren Theo van Gogh, som gjorde en film om islams kvinnorsyn belönades med en kniv i bröstet. Islamistiska terrorister världen över finner stöd i ovanstående suror.
12. Muhammed ville framstå som gudomlig (al-insan al-kamil)
För att undvika kritik mot sin person lyckades Muhammed få Allah att slänga ur sig följande:
53:2-5
"Icke far eder landsman vilse, och icke bedrager han sig. Ej heller talar han av egen drift. Detta är ej annat än en uppenbarelse, som uppenbaras. En, som är väldig i kraft, har undervisat honom"
33:21
"I Guds apostel har ni nu fått ett härligt föredöme för den som hoppas på Gud och den yttersta dagen och flitigt åkallar Gud"
33:36
"Det höves ej en rättrogen man eller rättrogen kvinna, när Gud och hans apostel avgöra en sak, att hava fritt val i denna sak, och den som är olydig mot Gud och hans apostel är fången i uppenbar villfarelse."
Är det inte underbart att kunna hävda att ens ord är gudomliga, och alla som ifrågasätter mina ord går emot Guds vilja! Att Muhammed försökte få Guds auktoritet bakom sina befallningar är inte svårt att förstå. Det handlar om makt och inflytande.

13. Kritiker av islam eller Muhammed skall mördas!

Som de flesta vet är det otänkbart och förenligt med hårda straff i de flesta muslimska länder att kritisera Koranens innehåll eller Muhammeds ord och gärningar. Detta har sitt ursprung i surorna:
9:62
”....dem som förolämpa Guds apostel väntar ett fruktansvärt straff.”
9:64
”....den som sätter sig upp emot Gud och hans apostel har helvetets eld att vänta..”.

Detta fortsätter i surorna 9:66-67 där människor förbjuds att skämta om Muhammed eller Allah.

Bukhari vol 5, bok 59, nr 369 ges förklaringen till morden på tex Theo van Gogh eller mordförsöken på Lars Vilks eller andra tecknare av profeten Muhammed.

Under profetens vistelse i staden Medina anklagades den judiska poeten Ka´b bin Al-Ashraf för att ha hädat islam och förolämpat de muslimska kvinnorna i vissa av sina alster. Den kärleksfulle profeten Muhammed frågar därför sina anhängare vem som kan tänka sig att mörda den frispråkiga författaren som sårat Allah och hans apostel.

En frivillig muslim vid namn Muhammad bin Maslama anmäler sig och frågar om han får ljuga inför poeten i syfte att komma honom nära. Guds apostel visar här islams brist på moral och ger den blivande mördaren klartecken att ljuga, så länge det gynnar islams sak. En natt mördar sedan Maslana och hans fosterbror poeten Ka´b. De återvänder med den mördades avhuggna huvud till profeten Muhammed, som då utbrister ”Allahu akbar” och prisar Allah för mordet på hans fiender.
 
Islams verk
 
 
Islams verk
 
 
Islams verk
 

 
 
 
BIBELN
 
 
Jesus piskar människor ut från templet
 

Jesus gjorde en piska av repstumpar
och drev ut allesammans ur templet
Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord.


Om barnmisshandel
Det barn som ser hånfullt på sin far och vägrar att lyda sin mor,
hans ögon skall ravinens korpar hacka ut och örnens ungar äta upp
(Ords 30:17)
 
Barn skall straffas för sin moders ”misstag”
Hennes barn skall drabbas av Herrens dom.
Hennes barn finner inget rotfäste.
Det minne hon efterlämnar blir förbannat.Vad säger gud?

Om ni avvisar mig, kommer jag i vredesmod straffa er.

Ni skall bli tvungna att äta era söners & döttrars kött!3 Mos 26:27-29
 

VARFÖR?


 

Att tända ondskans låga

Skrev jag 1985-10-25

 

Att tända ondskans låga är den snabbaste reaktion vi har.Är det djävulens bålverk, som alltid i det undermedvetna glöder.Bitterheten i tanken, ljuset och mörkret.Thore

 

Motsättningar

Tyvärr finns det både gott och ont i samhället vi lever i, och dessutom i knoppen.Sådan är naturen!

Det är inte alla som förstått det med knoppen. Vi får därför leva med detta faktum. Går man ut i sin trädgård så finner man ogräs, och åker man till tippen så finns det sopor.

Förvånansvärt många kommer till tippen med utrensningar.
Vi vill leva i en bra miljö, eller hur?
Så en del djur är inte bra, dom tar vi död på, eller också sätter vi dem i en bur, därefter tar vi livet av dem och äter upp dem.
Javisst, är vi lite onda var och en.
Men sådan är naturen.
Det är bara så.
Alla människor har inte märkt det i förträffligheten bland oss, så har vi inte förstått
att vi alla är lite snedvridna. Men vi tror att vi är så fantastiskt gulliga.
Som sagt Naturen är så.
Vi finns alla i naturen.
Medan  en del människor tror att de är en bättre typ av människor.
 
Om vi nu skall se på hur djuren gör, som direkt befinner sig i naturens sköte.
Ja fåglarna rensar hela tiden sin fjäderskrud från ohyra,
Och finns det en liten vattenpuss så är fåglarna där och badar sig rena.
Dessutom har nästan alla djur ett revir, till och med växter kan ha ett slags revir.
Och vi typ människor vill oftast ha det rent innanför dörren, även om det innanför dörren finns både gott och ont.
Vi vill gärna framhålla Kärleken som ett föredöme.
Men till vem, och vad skall eller vill vi visa kärlek.
Och till vilken styrka, skall vi visa kärlek och empati?
Avståndet.
Avståndet till en "medmänniska" har stor betydelse.
Så klart, vist har vi störst kärlek till våra barn "eller"?
Till och med så mycket, så vi vill ÄGA dem som en ägodel.
Därför är det modernt att köpa barn, även i Sverige.
Ägandet
Har ägandet med Kärlek att göra?
Är vi lite onda här nu?
Hur mycket empati och kärlek ger vi till de enormt fattiga i "Dafur" eller på andra ställen i Afrika?
 
Måste vi välja sida?
Kan man inte stå mitt emellan?
Kunde någon välja i Nazitidens Tyskland?
 
Jag skrev för länge sedan.
Det finns inget ont, utan det har något ont gott med sig,
Och det finns inget gott, utan det har också något ont med sig.
(Kan tolkas fritt)
 
Alla människor vill ha något att tro på
En del människor tror på sitt hockeylag, eller ett fotbollslag eller vad det nu kan vara.
Och många tror på en av våra många religioner, men vet inte dess inre väsen.
En del tror på Bibeln och kristendomen, men har ingen aning om vad som står i bibeln.
Som detta,
 
Gud ger bönesvar på bön om folkmord  


Herren hörde Israels (absurda) bön och utlämnade kanaaneerna åt dem, och de vigde dem & deras städer åt förintelse.4 Mos 21:1-3
eller detta
Den som slår sin far eller mor skall straffas med döden(2 Mos 21:15)
 
Står i bibeln
Alla som inte dyrkade Gud skulle dödas
 
Stening
Jag undrar om dem som utför steningen, NJUTER?
 
VARFÖR BLIR MÄNNISKOR FÖRBANNADE?
 


Jag skrev detta  12-10-1986

En dag när Solen lyste klar
Nr. 56
 
En dag när Solen lyste klar. När inspirationens källa hade brutit upp, när solvarma vindar smekte Din kropp, när tankarna svepte i böljor av associationer.  En dag, efter en natt av drömmar av Livets målande illustrationer. Inget av natten fanns kvar, inget av vemodets kval fanns kvar.
 
Livets strålande lycka hade tänts. Livets underbara skapande krafter är här.
Blommor slår ut, frukter blir mogna, nya djur ser dagens ljus,
Ljusa människor, mörka människor, olika nya människor ser dagens ljus.
Knoppar springer ut. Ungdomens vår bröstar sig i den gnistrande Solen.

Ljuvlig är sommarsolens värme.
Kärleken till Livet är pånyttfödd, kärleken till Naturen pirrar i kroppen
Kärleken till Din nästa, Din Käresta, Dina Barn.
Kärleken verkar evig just nu.
Skönheten för ögat påverkar ditt sinne.
 
Naturens musik fångas av Dina öron. Naturens underbara väsen uppenbarar sig för Dig.
Du kan se, Du kan höra och Du kan smaka frukterna från Naturens Paradis.

Kan Du vara ödmjuk inför Naturens under.
 
Nu är tiden inne. Just nu, när tiden för ett ögonblick står helt stilla.
Nu är tiden inne att använda hjärnan. Nu är tiden inne att tänka.
Det är nu vi skall vända. Det är Nu innan mörkret kommer,
Innan Solen går ner, innan blommorna sluter sig,
Innan människors hjärtan fryser till is.

Det är Nu vi måste se sanningen.
Det är nu vi skall rannsakas. Det är nu vi skall dömas.
Snart kommer kvällen och Natten.
Den sista måltiden är serverad. Kvällen kan vara lång.
Ensamheten i själen står för dörren.

Det sista av Solens ljus färgar horisonten i blodröda strimmor.
Himlens färger fantiserar Din hjärna och Dina ögon.
Månen har bytt med Solen som en sista chans.
Ljuset från Månen fantiserar Din själ och Dina sinnen.

Aftonens kalla vind,
aftonens kyliga atmosfär stryker längs Dina blottlagda nerver.
Tjusningen i aftonens dunkla skuggor,
Är spegeln i Din falska själ.
Njutningen av Livet är till ända,
Tidens klocka slår de sista slagen.


Thore
 
 
 
 
Människans fantasier
Alla människor går och undrar samt funderar om livet. "Vad konstigt det blev när jag gjorde så?"
Eller om man ser något man tycker är konstigt i naturen.  Eller varför blev det fel på min kaffekokare, cykel eller bil, när jag gjorde så eller så? Vad säger min gud om det? Vill han straffa mig nu?  Finns "Han" uppe i himlen?
Ja det måste nog finnas någon slags gud? Jaså. Måste?
Oj vilket mål han gjorde, han måste ha sin Gud med sig?
Han lagade gudomligt god mat?
-Nej det var hon som gjorde det.
-För helvete jag vet väl som lagade maten.
-Din djävla idiot, för fan, jag har rätt, annars får du på skallen din djävel.
Fotbollslaget
-AIK kommer att göra mos av dom djävla djurgårdarna i kväll på stadion.
-Nej nej, din djävla skitstövel, det är djurgården som strimlar alla "AIK,are".
-Vilken djävla domare han är ju en riktig skitstövel
 
9 miljoner människor är nu på flykt från  Syrien
På grund av det förfärliga krigets ondska
 
Cirka 900 miljoner människor svälter på Jorden

Vad är kulturkrock?
 
 
Varför har nazismen ökat i Sverige?
 
Motsättningar ökar
En del människor tror fullt och fast på att det går att integrera alla typer av människor, att man kan blanda olika religioner hur som helst. Man har redan glömt motsättningarna i Tyskland på 30-40 talet mellan tyskar och judar.
Nu har det kommit många olika invandrare till Sverige med en helt annan kultur, med en religion som säger att de tänker döda oss som inte vill tro på deras gud. 
Det är helt fullständigt klart
att motsättningarna ökar.
Det är helt omöjligt att förena två olika religioner som båda avskyr varandra och  inte bara tänker ta död på varandra utan gör det också. Över hela världen pågår dessa religionskrig, som många människor inte har en aning om.
 
Utan tror fortfarande att människor kan integrera sig i olika religioner.
 
Varför står inte AIK-och Djurgårdsanhängare på samma plats på läktaren?
Vad kan detta vara för orsak?
 
Varför kan inte grannar i ett bostadsområde inte komma överrens?
 
 
Människans tro
Tro på pengar och guldkalven
Tro på islam
Tro på Djävulen
Tro på politik
Tro på kristendom eller judendom
Tro på en kamrat eller vän
Tro på idrott
Tro på en annan religion
Tro på en gud, en högre makt
Tro på en gud en högre makt
Tro på ateism på en icke gud
 
Och du själv
Undrar, spekulerar om den
egna övertygelsen
 
Självkänslans mysterium
 
Varför slår du din hustru?
Varför inbillar du dig saker som inte är sanna?
Varför gifter sig islamska äldre män med
nioåriga flickor?
 
Varför skändar en del män i Sverige
unga flickor och begår våldtäckt?
 
FRÅGOR
Varför föds våldet?
 
Skrivet den 14 mars 2014
Thore

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar